Over

Welkom

Wil je graag mensen ontmoeten overal vandaan. Bekijk dan onze website, meld je aan kom langs, we gaan van alles organiseren. Voor allochtoon en autochtoon.
1- Ontmoeten van andere mensen
2- Netwerk vergroten
3- vrijwilligers werk doen.
4- talenten ontwikkelen om baankansen te vergroten.
Telefoonnummer 06 30 15 25 71 Gert Boer

Stichting mannencentrum Noordoostpolder (multicultureel)

Wij zijn gestart.
Vanuit de gemeenschap kwam de vraag waarom er geen centrum was voor mannen met multiculturele achtergrond. We hebben een bestuur gevormd van 7 mannen met heel verschillende achtergronden komend vanuit heel de wereld. Een veelkleurige groep dus.
Vijf van de 7 bestuursleden komen overal vandaan, waarvan enkelen al wel 30 jaar in Nederland wonen. De andere twee mensen zijn echte Hollanders.
Het mannencentrum wil alle mannen in de Noordoostpolder een stem geven en mee laten doen, ongeacht hun achtergrond.
Elkaar leren kennen, luisteren naar elkaar en ondersteunen en helpen van elkaar is het doel van het mannencentrum.
Taal zal bij ons altijd een belangrijk aandachtspunt zijn. Niet als eerste denkend aan taal cursussen maar Nederlands spreken in de praktijk. Wanneer iedereen goed Nederlands spreekt zal de aansluiting in de gemeenschap makkelijker zijn. Dit geld ook zeker wanneer mensen werk zoeken.
Daarnaast willen wij een rol vervullen om een brug te slaan naar allerlei instellingen middels voorlichting en advies. We organiseren bijeenkomsten om deze doelstellingen te realiseren. We willen een laagdrempelige plek creëren waar iedereen gemakkelijk terecht kan. Daarvoor streven ernaar om dit jaar ons eigen gebouw te kunnen huren aan de Nijenbeek 4a. Mercatus staat ons hierin bij.
Naast deze dingen zullen er ook allerlei onderwerpen en activiteiten aan bod komen die door de bezoekers aan gedragen worden. DE agenda gaat mede bepaald worden door alle bezoekers van het mannencentrum.
Om dit alles te realiseren zullen we afhankelijk zijn van subsidies. We hebben al wat kleine subsidie bedragen binnen, maar nog niet genoeg. We zijn er van overtuigd dat dit wel gaat lukken. Het is tenslotte een algemeen publiek belang.
Wij denken zo een rol te kunnen vervullen in een versnelde integratie van mannen met verschillende culturele achtergronden.


Mijn naam is Gert Boer en ik ben 59 jaar oud, getrouwd en heb 4 gezonde kinderen. 2 jongens en 2 meisjes
Mijn ouders zijn vanuit Zuid Holland naar de polder gekomen. Mijn vader al in oorlogstijd als pionier. Zij zijn hier een melkveebedrijf begonnen. Zij kregen 7 kinderen waarvan ik de vijfde ben. Ik heb In Emmeloord en in Steenwijk op de Middelbare school gezeten. Daarna ging ik de polder uit om de sociale academie in Ede te volgen. Na deze studie nog een jaar gewerkt als maatschappelijk werker in Hoofddorp. Het veebedrijf van mijn ouders bleef toch wel erg trekken en ben daarna dan ook terug gekomen om dit bedrijf samen met mijn huidige vrouw, Monique, van mijn ouders over te nemen. Dit bedrijf heb ik met veel plezier gerund. Monique en ik hebben nu 4 volwassen kinderen die allemaal hun eigen kant op gaan.
Op dit moment ben ik erg actief in de beeldentuin en galerie Klein Afrika. Wij hopen met Klein Afrika de mensen in vooral Zimbabwe een kans op een beter leven te geven door een goede prijs voor hun kunst te betalen, waardoor ze een inkomen hebben.
Vorig jaar werd mij gevraagd mij in te zetten voor het mannencentrum NOP multicultureel. Ik heb na wat bedenktijd beslist dit te willen doen. Ik hoop dat we er samen met de andere 6 bestuursleden voor kunnen zorgen dat we hier een succes van gaan maken. Dit moeten we met ons allen doen. Ook de inwoners van de Noordoostpolder hebben we hier bij nodig. Ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken.