Mannencentum NOP

Gezellig en zinvol samenzijn.

“Een centrum waar iedereen terecht kan.”

Welkom op de website van Mannencentrum NOP.

Wilt u graag mensen ontmoeten overal vandaan? Dan zit u hier vast goed! Ons multiculturele Mannencentrum NOP biedt diverse mogelijkheden voor allochtonen en autochtonen. Ons inloophuis biedt ruimte voor ontmoeting. U kunt uw netwerk uitbreiden, vrijwilligerswerk oppakken, talenten ontwikkelen en baankansen vergroten. Kom naar onze bijeenkomsten of ga mee met onze excursies. Ook zijn er andere activiteiten die betrekking hebben op het (sneller) integreren in de Nederlandse samenleving.

Onze geschiedenis

Vanuit de bevolking kwam het initiatief en de vraag of er in Emmeloord een centrum kon worden gestart voor mannen met multiculturele achtergrond. Een flink aantal mannen zag (en ziet) een rol weggelegd voor zo’n centrum. Zo ontstond het Mannencentrum NOP. We hebben een bestuur gevormd van zeven mannen met heel verschillende achtergronden, komend vanuit allerlei landen van de wereld. Een veelkleurige groep dus. Vijf van de zeven bestuursleden komen van allochtone afkomst, waarvan enkelen al ruim dertig jaar in Nederland wonen. De andere twee bestuursleden zijn autochtone Hollanders.

Nadat we op 16 november 2016 onze stichting met de naam “stichting Mannencentrum Noordoostpolder multicultureel” (in de volksmond: Mannencentrum NOP) hebben ingeschreven bij notariskantoor Prummel te Emmeloord, hielden we op 11 januari 2017 onze eerste vergadering op de Bouwerskamp 10 te Emmeloord. Sinds 2020 huren wij van woningcorporatie Mercatus ons eigen gebouw, gelegen aan de Nijenbeek 4a, 8303ZX te Emmeloord.

Onze doelstelling

We stelden onze doelstelling vast: “Het Mannencentrum NOP wil alle mensen in de Noordoostpolder een stem geven en mee laten doen; ongeacht hun afkomst. Elkaar leren kennen, luisteren naar elkaar, het ondersteunen van elkaar en helpen van elkaar”.

Drie kernthema’s

De eerste drie kernthema’s zijn: taal, informatie en betrokkenheid. Verder bepalen we, in overleg met elkaar, wat we samen gaan doen! Taal zal bij ons altijd een belangrijk aandachtspunt zijn. Niet als eerste denkend aan taalcursussen, maar Nederlands spreken in de praktijk. Wanneer iedereen goed Nederlands spreekt, zal de aansluiting in de gemeenschap makkelijker zijn. Dit geldt ook zeker wanneer mensen werk zoeken.

Onze visie

We willen zorgen dat iedereen hun stem kan laten horen wanneer dat nodig is. Het is ook belangrijk om ‘je weg’ te vinden in Emmeloord. Om dit te bereiken gaan wij avonden organiseren met veel verschillende activiteiten. Het is de bedoeling dat alle mensen van de polder in het Mannencentrum NOP terecht kunnen. Wij willen dat alle mensen die verblijven in de Noordoostpolder participeren! Hiermee kunnen wij immers een brug slaan tussen de bewoners van de polder naar allerlei instanties. Dit willen wij doen door middel van voorlichting en advies.

We organiseren bijeenkomsten om deze doelstellingen te realiseren. We willen een laagdrempelige plek creëren waar iedereen gemakkelijk terecht kan. Naast deze dingen zullen er ook allerlei onderwerpen en activiteiten aan bod komen; die door de bezoekers aangedragen kunnen worden. De agenda gaat mede bepaald worden door inspraak van de bezoekers van het Mannencentrum NOP.

Om dit alles te realiseren zullen we afhankelijk zijn van subsidies. Voor het lopende jaar hebben we subsidie. Doordat we alleen met vrijwilligers werken kunnen we met deze subsidie rondkomen. Wij hopen dat de gemeente ook in de toekomst ons deze subsidie verstrekt.  Het Mannencentrum NOP dient immers een algemeen publiek belang.

Wij denken zo een rol te kunnen vervullen in een versnelde integratie van mannen met verschillende culturele achtergronden.